ORGANIZAČNÍ ŘÁD A POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY VSETÍNSKÉ POUTĚ:

VSETÍN, FOTBALOVÝ STADIÓN OHRADA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY VSETÍNSKÉ POUTĚ:

1. Jediná platná měna ve festivalovém areálu je CZK!

2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.

3. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovo­du dospělé osoby.

4. Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, pet láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpeč­nostní kontroly!

5. Pořadatel si vymezuje právo nevpustit nebo vyvést z areálu osoby pod vlivem alkoholu, omamných a psychotrop­ních látek a též osoby narušující chod probíhajícího programu.

6. Zákaz vstupu do zón označených páskou, současně návštěvník musí respektovat nařízení pořadatelů a členů bezpečnostní služby, a i další zákazové cedule v areálu fotbalového stadiónu, při nerespektování těchto zá­kazů může být návštěvník vyveden.

7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a te­levizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěv­ník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

8. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořád­kové služby!

9. Do festivalového areálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířa­ta.

10. VSTUPEM NA FOTBALOVÝ STADION OHRADA SOUHLASÍ NÁVŠTĚVNÍK S ORGANIZAČNÍM ŘÁDEM A POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY VSETÍNSKÉ POUTĚ 2022.

Webové stránky vytvoříla SuperREKLAMA.cz